Theaterdepot van het Noorden - verhuur theatertechniek Winsum

Wie gingen u voor

Jeugdtheaterschool Wonderboom
Dorpsbelangen Pieterburen
Gospelgroep Young Spirit
Hogeland College Warffum
Borgschool Winsum
CBS De Rank
Toneelvereniging Dukdalf
't Marnehoes, Wehe Den Hoorn
Gezamenlijke Kerken, Ulrum
Waark

 

OBS Octopus
OBS De Getijden
Global Art Company
Nicolaikerk Appingedam
Werktheater Moi Groningen
Turnvereniging Winsum
De Haven, Onderdendam
Chr. Muziekver. De Bazuin
Rederijkerskamer Praedinius
Wierden en Borgen

 

De Noorderlingen
Toneelver. Kidea, Westeremden
Stichting St. Jan
OBS Jansenius de Vries, Warffum
Lovivat
Holle Vaten Theater
Stichting De Slag Om Zoutkamp
Stichting Samen voor Elkaar
Laway Arts